PREAS Register

PREAS Register je aplikácia pre správu registratúry podľa Zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. v platnom znení s cieľom maximálne využiť zadávané informácie a zjednodušiť používateľom povinnú evidenciu registratúrnych záznamov.

Výhody PREAS Register

Kľúčovými výhodami tejto aplikácie sú intuitívne a jednoduché ovládanie, príjemné užívateľské prostredie, široká škála predprogramovaných možností a nezávisloť od operačného systému v PC. Spolu s pripojením na internet, prípadne v rámci vnútropodnikovej siete, je možné PREAS Register využívať formou klient/server aplikácie odkiaľkoľvek prostredníctvom internetového prehliadača.

Licencovanie

Zakúpením licencie aplikácie PREAS Register získate komplexné riešenie správy registratúrneho strediska ušité na mieru Vašim potrebám.

Systémové požiadavky

Nakoľko PREAS Register je aplikácia, ktorá je postavená na technológii pre internetové prehliadače, je možné ju inštalovať a prevádzkovať na ktoromkoľvek operačnom systéme a pre používanie Vám stačí obyčajný internetový prehliadač. Aj napriek jednoduchosti aplikácie a jej komplexnej optimalizácii nie je podporovaný internetový prehliadač Internet Explorer, nakoľko tento prehliadač nesplnil kvalitatívne nároky pre chod aplikácie PREAS Register.

Požiadavky pre používateľskú stanicu

 • internetový prehliadač Mozilla Firefox 3 a novší, prípadne
 • internetový prehliadač Opera 10 a novší, prípadne
 • internetový prehliadač Google Chrome 10 a novší
 • zapnutá podpora JavaScript v internetovom prehliadači

Minimálne požiadavky na server

 • Procesor Intel Pentium 2.4 GHz
 • 1GB Pamäte RAM
 • Webový server Apache 2.1 a vyšší
 • Databázový server MySQL 5.1 a vyšší

Optimálna konfigurácia pre server

 • Procesor Intel Pentium Dual Core
 • 2GB Pamäte RAM
 • Webový server Apache 2.1 a vyšší
 • Databázový server MySQL 5.1 a vyšší

Fotogaléria